Ev > Bloq > Bloq

Sənaye DC qoruyucuları ilə sənaye AC qoruyucuları arasında hansı fərqlər var?

2023-09-21

Sənaye DC qoruyucularının və sənaye AC qoruyucularının funksiyaları dövrədə anormal cərəyanlar olduqda elektron komponentləri həddindən artıq yüklənmədən və qısa qapanma zədələnməsindən qorumaqdır. Xüsusilə, dövrədəki cərəyan qoruyucunun nominal cərəyan dəyərini aşdıqda, qoruyucu dövrədəki digər elektron komponentləri həddindən artıq cərəyan zədələnməsindən qorumaq üçün dövrəni avtomatik olaraq kəsəcəkdir. Sənaye tətbiqlərində bu qoruyucular tez-tez dövrə həddindən artıq yüklənməsinin və qısa qapanmanın qarşısını almaq üçün əsas elektron komponent kimi istifadə olunur.


22x58 Cylindrical gG Fuse 415V 250A AC J type Slotted Fuse


Sənaye DC qoruyucuları ilə sənaye AC qoruyucuları arasındakı fərq tətbiq olunan cərəyan növündədir. Sənaye DC qoruyucuları əsasən DC dövrələrində istifadə olunur və cari istiqamət həmişə ardıcıldır.Sənaye AC qoruyucularıəsasən həm müsbət, həm də mənfi dövrlərdə cərəyanın istiqamətinin dəyişdiyi AC sxemlərində istifadə olunur. Bundan əlavə, AC dövrələrində cərəyanın tezliyi DC dövrələrindəkindən çox yüksək olduğundan, sənaye AC qoruyucuları adətən sənaye DC qoruyucularından daha yüksək tezlikli AC dövrələri üçün daha uyğundur. Bundan əlavə, sənaye DC qoruyucuları daha yüksək nominal gərginliyə malikdirlərsənaye AC qoruyucularıdaha aşağı nominal gərginliyə malikdir.